Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych


ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 104-106

tel.: 89 523-35-80, 89 524-51-15, 89 523-32-74

e-mail: bib.oddzial.gromadzenia@uwm.edu.pl


Kierownik:  mgr Dorota Wolska, starszy bibliotekarz

Kustosze            mgr Wiesław Dąbrowski
  mgr Marzena Kozakiewicz
  mgr Irena Sadonis
  mgr inż. Grażyna Zięba
   
Starszy bibliotekarz   mgr Małgorzata Rokosa

 


Opis oddziału:

Oddział Gromadzenia Zbiorów Zwartych zajmuje się pozyskiwaniem materiałów bibliotecznych, zarówno w formie piśmienniczej jak i dokumentów dźwiękowych, audiowizualnych, graficznych i kartograficznych. Gromadzenie odbywa się poprzez zakup, dary oraz wymianę międzybiblioteczną.

Zakres działania:

  • Zakup książek polskich i zagranicznych, zgodnych z profilem biblioteki oraz wydawnictw antykwarycznych.
  • Pozyskiwanie zbiorów specjalnych, takich jak stare druki, rękopisy, grafiki, kartografia i muzykalia w uzgodnieniu z Oddziałem Zbiorów Specjalnych.
  • Prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z polskimi i zagranicznymi bibliotekami oraz wybranymi instytucjami naukowymi.
  • Przyjmowanie darów od osób prywatnych i instytucji.
  • Realizacja zamówień na publikacje zgłoszone do zakupu przez pracowników naukowych .
  • Prowadzenie ewidencji nabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzenie gospodarki dubletami i wydawnictwami zbędnymi.
  • Zakup i ewidencja książek dla bibliotek zakładowych.
  • Prowadzenie ksiąg akcesyjnych i inwentarzy.
  • Opracowanie wstępne pozyskanych zbiorów oraz tworzenie opisów bibliograficznych dla książek polskich i zagranicznych w formacie MARC 21, na potrzeby katalogu komputerowego zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.