• English
  • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Department of Periodical Resources


ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. II, pok. 210-211

tel.: 89 523-38-25, 89 524-51-98

e-mail: bib.oprac.czasopisma@uwm.edu.pl


Kierownik:  mgr Katarzyna Rzempołuch-Pallasch, starszy bibliotekarz

Kustosze            mgr inż. Hanna Gierczak
  mgr inż. Elżbieta Sikora
  mgr Janina Kończyk
   
Starszy bibliotekarz   mgr Ewa Urbanowska
   
Bibliotekarze dr inż. Renata Zielonka
  mgr Ewelina Łukasik
   

Opis oddziału:

  • Porządkowanie zasobów czasopism w Magazynie Czasopism i Magazynie Dubletów Czasopism, sprawdzanie zgodności stanu faktycznego z informacjami w systemie Aleph.
  • Porządkowanie ciągów sygnaturowych, uzupełnianie braków egzemplarzami z Magazynu Dubletów, wyodrębnianie i przygotowanie ciągów do selekcji.
  • Prowadzenie selekcji zbędnych i dubletowych egzemplarzy druków ciągłych, prowadzenie księgi ubytków oraz rejestrów przeniesień księgozbioru.
  • Wprowadzanie zasobów wydawnictw ciągłych, znajdujących się w Magazynie Czasopism, do katalogu komputerowego Aleph.
  • Stała kontrola wszystkich pól rekordów bibliograficznych w przypadku zmian wydawniczych.
  • Inwentaryzowanie roczników czasopism wydanych do 2011 roku, które dotąd nie zostały zainwentaryzowane.
  • Dbałość o spójność danych w bazie czasopism.