• English
  • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Department of Retrospective Processing

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, p. I, pok. 9, 107-108

tel.: 89 524-63-53, 89 523-35-87, 89 523-44-98


Kierownik:   mgr Wiesława Olkowska, kustosz

Kustosze            dr Maria Konowalska
  mgr Barbara Gazińska
  mgr Magdalena Malanowicz
  mgr Hanna Pawłowska
  mgr Anna Perzanowska
  mgr Nina Zemła

Opis oddziału:

Podstawowym zadaniem Oddziału jest tworzenie katalogu księgozbioru Biblioteki w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph oraz jego melioracja. Zadanie to realizowane jest przez opracowanie formalne i rzeczowe  wydawnictw zwartych polskich i zagranicznych pochodzących z retrokonwersji.

Opracowanie to polega na sporządzaniu w formacie MARC21, zgodnie z obowiązującymi standardami, rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych zaopatrzonych w charakterystyki rzeczowe wyrażone w języku haseł przedmiotowych KABA.

Realizacja tych zadań przebiega we współpracy z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Bibliograficznych NUKAT, który w ramach współkatalogowania centralnego kontroluje poprawność tworzonych i modyfikowanych przez zespół Oddziału opisów katalogowanych wydawnictw oraz z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie, który czuwa na poprawnością tworzonych i modyfikowanych haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.

Prace nad katalogiem komputerowym uwzględniają także prace melioracyjne, mające na celu zachowanie czystości i poprawności bazy bibliograficznej oraz utrzymanie jej spójności z obsługującymi ją kartotekami wzorcowymi.

Ponadto pracownicy Oddziału tworzą rekordy zasobu oraz przegotowują dokumenty pochodzące z retrokonwersji do selekcji.