• English
  • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Department of Subject Collections

ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. II

e-mail: bib.kol.dziedz@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr inż. Beata Kozera, kustosz

Kolekcja Nauk Społecznych (ŻÓŁTA)  tel.: 89 524-64-87, pok. 206

Kustosz          mgr Monika Burzyńska
   
Starsi bibliotekarze  mgr Bożena Bogdańska  
  mgr Katarzyna Jasińska
  mgr Iwona Myszko
  mgr Natalia Niedźwiecka
  mgr Agnieszka Radomska
  mgr Justyna Rogińska-Usowicz
  mgr Elżbieta Stawska
  inż. Krystyna Dajnowska
   
Bibliotekarz mgr Urszula Ofanowska
   

Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych (ZIELONA) tel.: 89 523-35-45, pok. 218

Kustosze mgr inż. Anna Łukasik  
  mgr Stanisława Żakiewicz
   
Starszy bibliotekarz    mgr Grażyna Jaworska
  mgr Justyna Wojda
  dr inż. Joanna Wysocka
   
Bibliotekarze mgr Gabriela Nazaruk
   

Kolekcja Nauk Humanistycznych (NIEBIESKA) tel.: 89 524-51-43, pok. 215

Adiunkt biblioteczny   mgr Katarzyna Bikowska
   
Kustosze mgr Maria Jagłowska
          mgr Hanna Kantor-Bzdel
  mgr Iwona Korytko
  mgr Lucyna Kowalczuk
  mgr Elżbieta Szemplińska
   
Starszy bibliotekarz mgr Anita Bartnikowska-Szwarc
   
Młodszy bibliotekarz mgr Monika Krogulska-Krysiak  

 


Opis oddziału:

Oddział Kolekcji Dziedzinowych gromadzi i udostępnia najnowsze polskie i obce specjalistyczne wydawnictwa książkowe związane z tematyką danej kolekcji. Kolekcja Żółta- nauki społeczne, Kolekcja Zielona – nauki przyrodniczo – techniczne, Kolekcja Niebieska – nauki humanistyczne.

Zakres działania:

Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz

● Obsługa informacyjna użytkowników:

- pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych

- udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych

● Dbałość o aktualizację i kompletność księgozbioru kolekcji dziedzinowych

● Zamawianie książkowych nowości wydawniczych

● Tworzenie portali dziedzinowych

● Oprowadzanie wycieczek

● Dyżury w Czytelni Internetowej.