• English
 • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Reference Department and Periodicals Reading Room


ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57, pok.: 89 524-63-08, 89 524-51-87, 89 523-49-76

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz

   
Kustosz dyplomowany dr inż. Katarzyna Maćkiewicz
   
Kustosze            dr Agnieszka Dąbrowska
  mgr inż. Ewa Bednarska
  mgr Elżbieta Borajkiewicz
  mgr Jolanta Brodowska
  mgr inż. Elżbieta Usowicz
   
Starsi bibliotekarze dr Anna Ambrochowicz-Gajownik
  mgr Monika Bartnik
  mgr inż. Olga Lewandowska
  mgr Bogdan Orzeszkowski
  mgr Joanna Suchto
   
Bibliotekarze mgr inż. Joanna Święcicka
  Bożenna Koba
   

Opis oddziału:

Oddział gromadzi i udostępnia  polskie i zagraniczne czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, społecznych i humanistycznych, czasopisma społeczno-kulturalne, dzienniki, tygodniki oraz wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie. Udostępniane są również polskie i zagraniczne bazy pełnotekstowe, abstraktowe i bibliograficzne, bazy książek elektronicznych i czasopism.

Zakres działania:

 • Obsługa informacyjna użytkowników:
  - realizacja kwerend bezpośrednich, mailowych, telefonicznych
  - pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych
  - udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu
 • Realizowanie zamówień z magazynu
 • Szkolenia użytkowników (indywidualne/grupowe) dla studentów, pracowników naukowych – możliwości wyszukiwawcze w źródłach tradycyjnych i elektronicznych, katalog Biblioteki
 • Kształtowanie księgozbioru czasopism
 • Tworzenie listy polskich czasopism elektronicznych na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Redagowanie strony internetowej Biblioteki
 • Współtworzenie ogólnopolskich baz: BazTech i SIGŻ
 • Administrowanie dostępem do źródeł elektronicznych i ich promocja
 • Sporządzanie raportów cytowań oraz udzielanie  pomocy pracownikom naukowym w sprawach dotyczących oceny bibliometrycznej
 • Zarządzanie zdalnym dostępem do baz danych
 • Przysposobienie biblioteczne - przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz testu na platformie Moodle UWM, wpisy do indeksów
 • Prace nad bibliografią publikacji pracowników UWM
 • Oprowadzanie wycieczek
 • Dyżury w Czytelni Internetowej