• English
  • Polski

University Library

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Wiadomości

Ankieta satysfakcji użytkownika BU UWM

 

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej

ANKIETY SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA

Jej celem jest poznanie Państwa oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą podniesieniu jakości usług Biblioteki Uniwersyteckiej.

Biblioteka Podróżnika / wiosna 2017

Serdecznie zapraszamy na kolejny, czwarty już, sezon spotkań podróżniczych Biblioteki Kulturalnej, firmowanych hasłem Biblioteka Podróżnika.  

GAMEGRINDER - fotorelacja

Akademicki Klub Miłośników Fantastyki "OLIFANT" oraz Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie zorganizowały 21 stycznia (sobota) XII. Kortowski Mini-konwent Gier Towarzyskich GAMEGRINDER

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%), w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2017 r.

Legalis - bezpłatny dostęp

Legalis – bezpłatny dostęp przez 5 lat !

Zapraszamy do odbioru kart aktywujących bezpłatny dostęp do  systemu informacji prawnej - Legalis. Karty z kodem czekają na Was w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism (I piętro) oraz Kolekcji Nauk Społecznych – Żółta (II piętro).

Po odebraniu karty i aktywacji dostępu (termin aktywacji mija 28.02.2017) otrzymasz dostęp do:

Pages