Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism


ul. Oczapowskiego 12B, segment 1, p. I, pok. 114-117, 126-127, 108

tel.: Czytelnia: 89 523-49-57, pok. 114: 89 524-51-87, pok. 117: 89 524-63-08, pok. 108: 89 524 63 83

e-mail: bib.oin@uwm.edu.pl


Kierownik: mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kustosz  tel.: 89 523 49 76

   
Kustosz dyplomowany dr inż. Katarzyna Maćkiewicz
   
Kustosze            dr Agnieszka Dąbrowska
  mgr inż. Ewa Bednarska
  mgr Elżbieta Borajkiewicz
  mgr Jolanta Brodowska
  mgr inż. Elżbieta Usowicz
   
Starsi bibliotekarze dr Anna Ambrochowicz-Gajownik
  mgr Monika Bartnik
  mgr Magdalena Grabowska
  mgr inż. Olga Lewandowska
  mgr Emilia Łastowska
  mgr Bogdan Orzeszkowski
  mgr Joanna Suchto
   
Bibliotekarze mgr inż. Joanna Święcicka
  Bożenna Koba
   

Opis oddziału:

Oddział gromadzi i udostępnia  polskie i zagraniczne czasopisma naukowe i popularno-naukowe z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, społecznych i humanistycznych, czasopisma społeczno-kulturalne, dzienniki, tygodniki oraz wydawnictwa informacyjne, słowniki i encyklopedie. Udostępniane są również polskie i zagraniczne bazy pełnotekstowe, abstraktowe i bibliograficzne, bazy książek elektronicznych i czasopism.

Zakres działania:

 • Obsługa informacyjna użytkowników:
  - realizacja kwerend bezpośrednich, mailowych, telefonicznych
  - pomoc w wyszukiwaniu literatury w źródłach drukowanych i elektronicznych
  - udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu
 • Realizowanie zamówień z magazynu
 • Szkolenia użytkowników (indywidualne/grupowe) dla studentów, pracowników naukowych – możliwości wyszukiwawcze w źródłach tradycyjnych i elektronicznych, katalog Biblioteki
 • Kształtowanie księgozbioru czasopism
 • Tworzenie listy polskich czasopism elektronicznych na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Redagowanie strony internetowej Biblioteki
 • Współtworzenie ogólnopolskich baz: BazTech i SIGŻ
 • Administrowanie dostępem do źródeł elektronicznych i ich promocja
 • Sporządzanie raportów cytowań oraz udzielanie  pomocy pracownikom naukowym w sprawach dotyczących oceny bibliometrycznej
 • Zarządzanie zdalnym dostępem do baz danych
 • Przysposobienie biblioteczne - przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz testu na platformie Moodle UWM, uzupełnianie USOS - zaliczenia przedmiotu "Przysposobienie biblioteczne"
 • Prace nad bibliografią publikacji pracowników UWM
 • Oprowadzanie wycieczek