Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oddział Opracowania Retrospektywnego

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 7-8

tel.: 89 524-63-53, 89 523-35-87

email: bib.retro@uwm.edu.pl


Kierownik:   mgr Wiesława Olkowska, kustosz

Kustosze            dr Maria Konowalska
  mgr Barbara Gazińska
  mgr Hanna Pawłowska
  mgr Anna Perzanowska
  mgr Nina Zemła

Sekcja Zasobu Czasopism

ul. Oczapowskiego 12B, segment 3, parter, pok. 4, 9; IIIp., pok.210

tel.: 89 524-63-53, 89 523-35-87

email: bib.retro@uwm.edu.pl

Kierownik:   mgr Dorota Wolska, starszy bibliotekarz

Kustosze            mgr inż. Hanna Gierczak
  mgr Janina Kończyk
  mgr Magdalena Malanowicz
  mgr Dorota Reczyńska
  mgr inż. Elżbieta Sikora
  mgr inż. Jolanta Wołos
   
Starszy bibliotekarz   dr inż. Renata Zielonka

Opis oddziału:

Podstawowym zadaniem Oddziału jest tworzenie katalogu księgozbioru Biblioteki w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph oraz jego melioracja. Zadanie to realizowane jest przez opracowanie formalne i rzeczowe  wydawnictw zwartych polskich i zagranicznych pochodzących z retrokonwersji.

Opracowanie to polega na sporządzaniu w formacie MARC21, zgodnie z obowiązującymi standardami, rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych zaopatrzonych w charakterystyki rzeczowe wyrażone w języku haseł przedmiotowych KABA.

Realizacja tych zadań przebiega we współpracy z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Bibliograficznych NUKAT, który w ramach współkatalogowania centralnego kontroluje poprawność tworzonych i modyfikowanych przez zespół Oddziału opisów katalogowanych wydawnictw oraz z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie, który czuwa na poprawnością tworzonych i modyfikowanych haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.

Prace nad katalogiem komputerowym uwzględniają także prace melioracyjne, mające na celu zachowanie czystości i poprawności bazy bibliograficznej oraz utrzymanie jej spójności z obsługującymi ją kartotekami wzorcowymi.

Ponadto pracownicy Oddziału tworzą rekordy zasobu oraz przegotowują dokumenty pochodzące z retrokonwersji do selekcji.