Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dunalska-Blitek Agnieszka

Ośrodek Informacji Patentowej
tel.: 
89 523 43 67
agadun@uwm.edu.pl