Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Łastowska Emilia

Oddział Magazynów
tel.: 
89 524 51 61
emilia.lastowska@uwm.edu.pl