Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Obrębska Agnieszka

Oddział Zbiorów Specjalnych
tel.: 
89 524 63 06, 89 524 63 44
agnieszka.obrebska@uwm.edu.pl