Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szymańska-Jasińska Małgorzata

Oddział Zbiorów Specjalnych
tel.: 
89 523 38 74
malgorzata.szymanska@uwm.edu.pl