Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Urbanowska Ewa

Oddział Zasobu Czasopism
tel.: 
89 524 51 98
ewa.urbanowska@uwm.edu.pl