Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ARIANTA

Dostęp: 
online

Źródło informacji o polskich naukowych i branżowych czasopismach elektronicznych dostępnych w internecie. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów, streszczeń lub spisów treści. Informacje obejmują m.in.: tytuł czasopisma, ISSN, wydawcę, częstotliwość ukazywania się, klasyfikację dziedzinową, link do instrukcji dla autorów, Impact Factor, Index Copernicus, punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.