Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Baza Biogramów

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od końca XIX wieku ; uzupełniana na bieżąco

Baza Biogramów tworzona jest przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie. Zawiera wykazy materiałów do biogramów i bibliografii osobowych Polaków. Dzięki połączeniu z Bazą Ikonografii Teatralnej, informacje o osobach uwzględnionych w obu bazach wzbogacone są o fotografie teatralne ze zbiorów BJ, wraz z ich opisami.