Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Baza Komputerowa SPORT

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Tematyka: 
Zasięg czasowy: 
od 1990 r.

Baza opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych. Zakres tematyczny: sport, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka i rekreacja.