Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

BazEkon

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzno-abstraktowa
Zasięg czasowy: 
od 1992 r.

Baza zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących czasopism naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, a także instytucji pozarządowych.

Uwagi:: Informacja Zobacz katalog komputerowy i sygnatura przeznaczona jest tylko dla użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2004 r. rekordy bibliograficzne artykułów zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora. Możliwy jest też dostęp do pełnych tekstów z wybranych czasopism.