Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

BazHum

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna

BazHum jest bazą zawartości wybranych polskich czasopism naukowych, ukazujących się na ziemiach polskich (w obecnych lub dawnych granicach państwa) lub wydawanych przez polskie instytucje za granicą oraz periodyków. Zawartość czasopism opracowywana jest w ujęciu retrospektywnym - począwszy od pierwszych numerów po zeszyty najnowsze.