Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

BazTech

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzno-abstraktowa
Zasięg czasowy: 
od 1998 r.

Baza zawartości polskich czasopism technicznych. Tworzona przez biblioteki polskich uczelni wyższych, w tym również przez Informację Naukową i Czytelnię Czasopism Biblioteki UWM w Olsztynie. Wybrane artykuły posiadają linki do pełnego tekstu.