Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bazy Instytutu Botaniki PAN

Dostęp: 
online
Typ: 
serwis tematyczny

Bazy danych Instytutu Botaniki PAN dotyczą baz: roślin naczyniowych, fykologicznych, paleobotanicznych. Zawierają również informacje o ostojach roślinnych w Polsce (IPA) oraz listę zagrożonych gatunków i siedlisk.