Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia Historii Polskiej

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
lata 1980-2011

Baza rejestruje książki i artykuły dotyczące historii Polski w jej historycznych granicach, a także dziejów emigracji i Polonii. Jest odpowiednikiem ukazującej się w wersji książkowej Bibliografii Historii Polskiej opracowanej przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. 

W Oddziale Zbiorów Specjalnych znajduje się drukowana wersja Bibliografii Historii Polskiej za lata1935-2009.