Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia Warmii i Mazur

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 2001 r.

Bibliografia Warmii i Mazur tworzona jest w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie i obejmuje piśmiennictwo dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego zarówno pod względem historycznym jak i współczesnym. Rejestruje m. in. książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, dokumenty niepublikowane oraz zawartość prasy lokalnej.

W Oddziale Zbiorów Specjalnych znajduje się forma drukowana bibliografii za lata 1945-1998.