Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Narodowa - BABIN

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 1990 r.

Zawiera opisy artykułów z czasopism zagranicznych. Baza nie uwzględnia artykułów z zakresu historii książki. BABIN ukazuje się kwartalnie w formie drukowanej jako dodatek do „Przeglądu Bibliotecznego”.