Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Narodowa - Bibliografia Bibliografii Polskich

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 1971 r.

Rejestruje wszystkie bibliografie związane z Polską. Nie obejmuje lat 1986-1994