Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Narodowa - Bibliografia Zawartości Czasopism (BZCz)

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 1996 r.

Bibliograficzna baza artykułów z czasopism polskich. W Oddziale Zbiorów Specjalnych znajduje się forma drukowana BZCz za lata 1947-2004.