Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Narodowa - Polska Bibliografia Bibliologiczna

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 1995 r.

Zawiera opisy książek i artykułów z czasopism. Aktualizowana co kwartał. Polska Bibliografia Bibliologiczna ukazuje się w formie drukowanej - ostatni rocznik ukazał się za 2006.