Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biblioteka Sejmowa

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 1995 r.

Zawiera opisy artykułów z wybranych czasopism polskich, które zespół tworzący bazę uznał za odpowiadające typowym potrzebom informacyjnym użytkowników Biblioteki Sejmowej. Zawiera również nagrania z audycji i wywiadów telewizyjnych, nagrania z posiedzeń Sejmu RP, teksty konstytucji i innych dokumentów prawno-ustrojowych, teksty związane z dostosowaniem prawa polskiego do prawa EU, parlamentaria z okresu II RP, przedstawia sylwetki parlamentarzystów polskich.