Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

E-publikacje WSPol

Dostęp: 
online dla uprawnionych użytkowników
Typ: 
polska baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
książki od 2011r., artykuły od 2008 r.

E-publikacje WSPol to pełnotekstowa baza publikacji wydawanych przez Wydawnictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zawiera elektroniczne wersje książek i artykułów z czasopism, zgromadzonych w dwóch oddzielnych bazach: E-publikacje-książki oraz E-publikacje-artykuły z czasopism. Artykuły pochodzą z czasopism: Internal Security, Policja i Przegląd Policyjny oraz Rocznik Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji.

Uwaga:  Z bazy mogą korzystać studenci Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM. Dostęp do zasobów wymaga bezpłatnej rejestracji formularz rejestracyjny.