Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
zróżnicowany w zależności od tytułu

Wielodziedzinowa kolekcja 118 942 książek elektronicznych od ponad 500 wydawców (m. in. Elsevier, Springer, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage). Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również w 20 innych językach (np. niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).

 

Aby skorzystać z bazy należy kliknąć EBSCOhost Web, nastepnie zazanczyć eBook Academic Collection (EBSCOhost).