Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ekonomia online

Dostęp: 
online
Typ: 
serwis internetowy
Zasięg czasowy: 
od 2000 r.

Serwis tematyczny kierujący do internetowych źródeł informacji (m. in. polskie i zagraniczne czasopisma, publikacje seryjne, monografie, strony tematyczne, encyklopedie słowniki). Tworzony jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.