Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE)

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna

EBBE jest projektem realizowanym w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim. System elektroniczny obejmuje wszystkie części Bibliografii Polskiej Estreicherów w postaci kopii oryginalnych stronic poszczególnych tomów i zawiera bazy danych, przetwarzające materiał całej Bibliografii (części staropolskiej, dziewiętnastowiecznej i chronologicznej). Poza podstawowym wyszukiwaniem informacji, możliwe jest zestawienie materiałów według różnych kategorii: rodzajów druków, autorów, wydawców, chronologii, geografii, bibliotek, tematów, wątków, a także wyszukiwanie słów kluczowych zawartych w komentarzach Estreicherów pisanych do poszczególnych dzieł.