Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

HeinOnline

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa

The Law Journal Library jest kolekcją ponad 1500 czasopism angielskojęzycznych z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Czasopisma indeksowane są od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także można sprawdzać cytowania artykułów.