Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

INFORLEX.PL

Dostęp: 
tylko w Bibliotece
3 jednoczesnych użytkowników
Typ: 
polska baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1918 r.; aktualizacja codzienna

Baza zawiera system aktów prawnych, orzecznictwa, interpelacji, porad i komentarzy z czasopism wydawanych przez holding INFOR PL S.A. Udostępnia również: Prawo Polskie, Prawo Europejskie, formularze i wzory dokumentów, adresy organów administracji publicznej, Krajowy Rejestr Sądowy, artykuły z czasopism (m.in.Poradnika Gazety Prawnej, Personelu i Zarządzania, Prawa Przedsiębiorcy, Poradnika Samorządowca). Komentarze i porady od 2001 r. są w pełnym tekście.