Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ISSN Online

Dostęp: 
tylko w Bibliotece
2 jednoczesnych użytkowników

Baza tworzona przez ISSN International Centre w Paryżu. Jest podstawowym źródłem informacji o czasopismach wydawanych na całym świecie, które posiadają numer ISSN (International Standard Serial Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Czasopisma). Bazę polecamy jako źródło skrótów tytułów czasopism polskich i zagranicznych (Abbreviated key title).