Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Legalis

Dostęp: 
w sieci UWM
15 dostępów dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
polska baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1918 r.; aktualizacja tygodniowa

Dostęp spoza uczelni

Baza zawiera akty prawne z Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, orzecznictwo sądów, wyjaśnienia urzędowe, wzory pism oraz komentarze. W bazie Legalis jest dostępna bibliografia prawnicza PAN od 1976 r.