Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Lista filadelfijska (Master Journal List)

Dostęp: 
online
Zasięg czasowy: 
aktualizowana na bieżąco

Wykaz tytułów czasopism i serii naukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach danych ISI w Filadelfii (obecnie Thomson Reuters). Zawiera czasopisma ze wszystkich dziedzin wiedzy, jest na bieżąco aktualizowana. Często jest błędnie używana na określenie listy czasopism, które mają obliczony wskaźnik Impact Factor (IF). Wartości IF podawane są raz do roku w bazie Journal Citation Reports (JCR). Wyszukiwanie można prowadzić według następujących kryteriów: pełnej nazwy czasopisma, słowa z tytułu lub poprzez ISSN. Można też przeszukać pełną listę czasopism.