Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

LitDok Ostmitteleuropa

Dostęp: 
online
Typ: 
zagraniczna baza bibliograficzna
Tematyka: 

Portal bibliograficzny prowadzony przez Instytut Herdera do Badań Historycznych Europy Środkowowschodniej we współpracy z ośrodkami partnerskimi Instytutu w krajach tego obszaru. Baza zawiera opisy wydawnictw zwartych i artykułów w czasopismach dotyczących historii Europy Środkowowschodniej od czasów najdawniejszych do współczesności. W wyszukiwaniu pomocny jest indeks haseł przedmiotowych podający odpowiedniki w 9 językach. Również interfejs wyszukiwawczy można ustawić w każdym z tych języków, w tym po polsku. Dodatkowo prowadzony jest wykaz bibliografii wydanych przez Instytut.