Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

The Polish Digital Mathematics Library

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
od 1888 r

Pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką, w ramach Cyfrowej Biblioteki Matematycznej. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych, wydawanych przed II Wojną Światową. W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku.