Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Polish Scientific Journals Database

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna

Baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. PSJD indeksuje część czasopism dotychczas indeksowanych w bazie PSJC - Polish Scientific Journal Contents (Acta Neurobiologiae Experimentalis, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Biotechnologia, Folia Biologica, Genetica Polonica, Neuropatologia Polska, Oceanological Studies, Polish Journal of Pharmacology, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej).