Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Polska Bibliografia Lekarska (PBLek)

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Tematyka: 
Zasięg czasowy: 
od 1979 r.

Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach, niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych, będących w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.