Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

SYMPOnet

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza bibliograficzna
Zasięg czasowy: 
od 1980 r.

Baza zawiera informacje o materiałach z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych.