Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Taylor & Francis Online

Dostęp: 
w sieci UWM
dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu
Typ: 
zagraniczna baza pełnotekstowa
Zasięg czasowy: 
zróżnicowany w zależności od tytułu

Taylor & Francis Online (Kolekcja S&T) - kolekcja czasopism wydawnictwa Taylor & Francis z dziedziny nauk ścisłych (Science, Technology).
W ramach bazy dostęp do 472 tytułów czasopism elektronicznych, m.in.:
- Chemistry (47czasopism)
- Engineering, Computing & Technology (156 czasopism)
- Environment & Agriculture (192 czasopisma)
- Mathematics & Statistics (49 czasopism)
- Physics (28 czasopism)

Aby skorzystać z dostępnej kolekcji należy wybrać: Advanced and citation search - Only content I have full access to

Lista tytułów