Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Urząd Patentowy RP

Dostęp: 
online
Typ: 
polska baza pełnotekstowa

Na stronie UPRP zamieszczone są m. in.: Dzienniki Urzędowe UPRP, wydawnictwa UPRP, Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP), bazy danych UPRP. Bazy danych UPRP informują o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Ze strony UPRP jest możliwość przeglądania międzynarodowych daz danych.