Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dostępy testowe

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


De Gruyter - testowy dostęp do bazy czasopism


Wydawnictwo De Gruyter oferuje dostęp testowy do pełnej treści czasopism z wielu dziedzin, takich jak sztuka, biznes, ekonomia, chemia, informatyka, kulturoznawstwo, historia, prawo, lingwistyka.

Pełna lista tytułów

Dostęp : w sieci UWM, poza siecią - dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu

Test potrwa do 30 listopada 2017.

 


ArsLege


 

 

ArsLege to portal informacyjny dla studentów prawa.
Oferuje bazę pytań testowych z prawa, które można rozwiązywać w trybie nauki lub trybie egzaminacyjnym. Zawiera także teksty aktów prawnych oraz wzory pism i dokumentów. W zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE znajdują się opracowania, referaty i notatki z wykładów. Bezpłatny dostęp do testów i innych materiałów z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej po zarejestrowaniu się użytkownika.

 


 Wcześniej testowane