Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Informacje ogólneW zakładce DLA NAUKI zamieszczono materiały służące do oceny bibliometrycznej działalności naukowej zarówno pracowników jak i jednostek organizacyjnych. Bazy OPI zawierają informacje na temat nauki polskiej.
 


Wirtualna Biblioteka NaukiWirtualna Biblioteka Nauki (WBN) prowadzona jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. WBN oferuje:

    •   zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju (Elsevier, EBSCOhost, Springer, Web of Science, Wiley Online Library, Scopus);

    •   konsorcyjne dostępy do zasobów treściowych (Emerald, Knovel, ProQuest);

    •   polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne (m. in. BazTech, AGRO, BazHum, BazEkon, CEJSH).

Materiały informacyjne: WBN 2014, WBN 2016, WNB 2018
 


InCites Benchmark & Analytics


InCites Benchmark & Analytics - narzędzie, które:

 • służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI,
 • pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji,
 • analizować wykorzystanie czasopism w instytucji,
 • opracowywać strategie badawcze,
 • oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

InCites B&A jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych Wirtualnej Biblioteki Nauki. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (patrz kompendium): zakładka dostęp i logowanie.

Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Kompendium
 


SciVal


SciVal - narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia:

 • wizualizację osiągnięć instytucji naukowych,
 • porównanie z innymi jednostkami,
 • ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
 • analizowanie trendów w świecie nauki.

SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Informacje i szkolenia w języku polskim

Opis w języku angielskim
 


Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce


Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Umożliwia on pracownikom i studentom afiliowanym we wszystkich polskich instytucjach naukowych, akademickich i edukacyjnych, publikowanie w czasopismach naukowych artykułów w Otwartym Dostępie (Open Access), bez ponoszenia przez nich żadnych kosztów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:

Springer Open Choice

SCOAP3

oraz

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scoap3

Analizę ruchu Open Access przedstawia publikacja pt.: Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca. Zawiera m. in. zestawienie otwartych czasopism naukowych według dyscyplin oraz punktów z elaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Skolnictwa Wyższego w 2012 roku.

Strony nauki polskiej związane z Open Access:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON) - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

Otwarta Nauka

Platforma Otwartej Nauki
 


ORCID


ORCID (Open Researcher and Contributor ID) –  to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego identyfikatora składającego z 16 cyfr. 

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi:

 • przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER),
 • przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020,
 • jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. 

Profil naukowca w ORCID

Rejestracja

Filmy instruktażowe

Jak powiązać swoje konto w PBN z ORCID ID?

- materiały przygotowane przez PBN

- materiały przygotowane przez BU UWM

Rekomendacja Polskiej Bibliografii Naukowej

Rekomenduje się aby użytkownik powiązał swoje konto systemowe PBN zarówno z numerem ORCID ID jak i z rejestrami POL-on (jeśli jest pracownikiem lub doktorantem figurującym w rejestrach POL-on). Dzięki wykonaniu tych dwóch czynności możliwe będzie prowadzenie profilu autora, powiązanie konta z autorem z Modułu Analitycznego PBN oraz przywiązanie numeru ORCID ID do PBN ID (a tym samym umożliwienie systemowi powiązanie pomiędzy ORCID ID a osobą w rejestrach POL-on).

Przenoszenie opisów bibliograficznych publikacji z klasycznej aplikacji Polskiej Bibliografii Naukowej do profilu ORCID
 


Linki do stron WWW związanych z naukometrią


Baza ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne zawiera m. in. informacje dotyczące wskaźników parametryczne jakich jak: punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Impact Faktor (IF) z Journal Citation Reports, Index Copernicus Value (ICV) z Index'u Copernicus, kategorie w ERIH oraz wymienia bazy (polskie i zagraniczne), w których tytuły czasopism są indeksowane.

Google Scholar - wyszukiwarka tekstów naukowych i popularno-naukowych, która m.in. informuje o cytowaniach. Istnieje możliwość zwiększenia widoczność swoich publikacji w Internecie, co sprzyja podniesieniu wskaźników cytowań. Więcej informacji na ten temat w poradniku "Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha Poradnik dla początkujących" na stronie Warsztat Badacza.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową.

ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych - serwis zawiera m. in. informacje dotyczące naukowych czasopism punktowanych MNiSW od 2009 roku, listy naukowych czasopism punktowanych MNiSW od 2012 roku, wskaźniki: Impact Factor, 5-Impact Factor z bazy Journal Citation Reports (edycja 2012, 2013, 2014), kategorie dziedzinowe Thomson Reuters.
 


Warto wiedziećPublikując artykuły należy sprawdzić tytuł czasopisma pamiętając o tzw. drapieżnych wydawcach.

Lista "fałszywych" tytułów czasopism - Hijacked Journals

Publikacja Tomasza Burdzika pt. Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania