Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Journal Citation Reports


Journal Citation Reports

[nowa wersja]


Na platformie InCites w ramach Journal Evaluation and Higly Cited Research dostępne są dwie bazy:

Bazy są zintegrowane z platformą Web of Science.

Materiały informacyjne: JCR-informacje, JCR-broszura; ESI-informacje, ESI-broszura

Materiały szkoleniowe: JCR, ESI
 


Journal Citation Reports

[wersja web 4.5]


Dostęp:

Opis:  Baza bibliometryczna służąca do oceny merytorycznej czasopism. Przy każdym tytule czasopisma podany jest Impact Factor (IF). Bazę stanowi:

• JCR Web Science Edition (2006-2015) - nauki przyrodniczo-techniczne

• JCR Web Social Sciences Edition (2006-2015) - nauki społeczne

Do bazy Journal Citation Reports (JCR) można uzyskać zdalny dostęp poprzez zarejestrowanie się na stronie Web of Science (dawniej Web of Knowledge) [Registration] z komputerów w sieci UWM. Aby utworzone konto było aktywne poza siecią UWM, należy je uaktualniać na platformie WoS raz na 6 miesięcy, logując się z komputera w sieci UWM.

Uwagi: W przypadku, gdy nie wyświetli się strona bazy JCR, należy odnowić sesję klikając w establish a new session.

JCR Science Edition 1997-2005:

JCR Social Edition 1999-2001 oraz 2005 r.:

Informacje o czasopismach w Journal Citation Reports

Materiały informacyjne: JCR

Materiały szkoleniowe: JCR

Ulotka informacyjna: JCR