Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i musi być zaliczone do końca I semestru.

Podstawą zaliczenia przedmiotu Przysposobienie biblioteczne w systemie USOS jest poprawne rozwiązanie testu (minimum 66,67%), w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2017 r.

 

Materiały szkoleniowe i test są dostępne
na platformie Moodle UWM, w zakładce Biblioteka Uniwersytecka - Przysposobienie biblioteczne.

 

Osoby odpowiedzialne za Przysposobienie biblioteczne dla poszczególnych wydziałów

 


Zasady zaliczania przedmiotu PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE -  WSZJK-USOS-BU-1