Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiadomości

Zmiany w godzinach pracy Biblioteki

Zmiany w godzinach pracy Biblioteki:

  •  2 maja 2017 (wtorek) – nieczynne;
  • 18-20 maja 2017 (czwartek-sobota, Kortowiada) – godz. 8-15.

„O wiatrakach Warmii i Mazur…” - promocja książki

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku oraz Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie mają przyjemność zaprosić na promocję książki Wiesławy Chodkowskiej oraz Moniki Sabljak-Olędzkiej pt. „O wiatrakach Warmii i Mazur oraz o młynarzu z daleka…”.

Nowe bazy w dostępie testowym

Zapraszamy do korzystania z nowych baz w dostępie testowym:


Psychology Database


Test potrwa do 30 kwietnia 2017

Dostęp :
- w sieci UWM; 
- poza siecią UWM dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu.

 

„Brestynile” - malarstwo abstrakcyjne Adama Wyżlica

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy malarskiej autorstwa Adama Wyżlica, pt. „Brestynile”

Ankieta satysfakcji użytkownika BU UWM

 

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej

ANKIETY SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA

Jej celem jest poznanie Państwa oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą podniesieniu jakości usług Biblioteki Uniwersyteckiej.

Strony