Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Baza HeinOnline – The Law Journal Library

Zapraszamy do korzystania z nowo zakupionej bazy Baza HeinOnline – The Law Journal Library

The Law Journal Library jest kolekcją ponad 1500 czasopism angielskojęzycznych z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Czasopisma indeksowane są od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także można sprawdzać cytowania artykułów.