Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliometria publikacji naukowych

Informacje bibliometryczne zamieszczone są na stronie BU UWM - DLA NAUKI:

Publikując artykuły należy sprawdzić tytuł czasopisma pamiętając o tzw. drapieżnych wydawcach.
Lista "fałszywych" tytułów czasopism - Hijacked Journals